حسین سلیمی، عضو اتاق بازرگانی گفت: «بانک‌ها باید یک‌سوم از اموال و دارایی‌های مازاد خود را در سال ۹۵، یک‌سوم دیگر را در سال ۹۶ و مابقی را در سال ۹۷ به فروش رسانند که به همین منظور، این مهلت برای بانک‌ها مقرر شد و سال آینده آخرین سالی است که بانک‌ها مهلت دارند اموال خود را به فروش برسانند؛ اما متاسفانه بانک‌ها در سال گذشته این کار را پشت گوش انداختند.» وی ادامه داد: «یکی از بانک‌ها، یکی از ساختمان‌های خود را به قیمت پایه ۱۲۰ میلیارد تومانی در یکی از مناطق شمال شهر تهران به فروش گذاشته که این رقم بسیار بالایی است و در شرایط کنونی که اقتصاد و ملک با رکود همراه است، مشکلاتی را برای بلافروش ماندن این اموال ایجاد کرده است.»

حسین سلیمی