عصر امروز ، یک مورد آتش سوزی در محوطه انباریک محوطه کارگاهی در منطقه ۲۲ اتفاق افتاد که در کمتر از نیم ساعت، توسط نیروهای خدوم آتش نشانی مستقر در محل، عملیات اطفای حریق با موفقیت انجام شد.

ایران مال

این حریق در محیطی کمتر از ۲۰۰ متر مربع روی داد و دود برخاسته ناشی از آن، مربوط به سوختن یونولیت و لوله پولیکای موجود در انبار بود که با اتمام عملیات اطفای حریق و لکه گیری، از آسمان محو شد.
این حادثه تلفات جانی به همراه نداشته است.