در گفت و گو با رییس کمیسیون علمی - آموزشی انجمن صنفی مبل استان تهران تشریح شد:
گروه شهری - به پیشنهاد انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و فروشندگان مبل استان تهران و با همکاری دانشگاه پیام نور، رشته طراحی مبلمان و دکوراسیون داخلی برای نخستین بار در کشور در مقطع کارشناسی دایر می شود. در سالی که به سال نوآوری و شکوفایی نامگذاری شده است نخستین جرقه های ایجاد این رشته پس از برگزاری اولین کنفرانس بین المللی دکور 2008 در تیر ماه جاری زده شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند از جمله ضعف های اساسی در صنعت مبلمان در کشور ما عدم دانش فنی و فقدان کارشناسان دانش آموخته دانشگاهی است؛ موضوعی که تاکنون دانشگاه های ما به آن نپرداخته اند. با دانشگاه علمی - کاربردی نیز برای دوره های کاردانی این رشته رایزنی شده است.