یادداشت: اکثر مردم جامعه ما دارای سقف ذهنی هستند که داشتن ثروت زیاد را حق خود نمی دانند. دلیل ایجاد این سقف ذهنی ریشه در فرهنگ ما دارد. مثلا می گویند «گرد بخواب» و «قانع باش» که تقویت کننده این نوع تفکر، عواملی همچون رسانه ها هستند که در فیلم های خود افراد ثروتمند را افرادی سنگدل، مغرور و بعضا خلافکار نشان می دهد. یا اینکه در تبلیغات خود از تبلیغ وسایل و امکانات لوکس مانند برندهای ماشین یا پوشاک گران قیمت پرهیز می کنند.

چون نظام اقتصادی ما توان این را ندارد تا زمینه رشد اقتصادی را در طبقات مختلف جامعه ایجاد کند پس شروع می کند ذهن مردم جامعه را به سمت لوازم ارزان قیمت سوق دهد و سطح توقع مردم را پایین نگه دارد تا جایی که رسیدن به یک ماشین چندصد میلیونی برای یک جوان 20-30 ساله اتفاقی ناممکن و مسخره باشد. یا چنانچه یک ماشین گران قیمت را در خیابان ببیند فکرش به این سمت می رود که صاحب آن، یا از طریق رسیدن ارث به این پول رسیده یا آن را از طریق راه های نامشروع و خلاف به دست آورده است.
اکثر مردم جامعه، داشتن پول زیاد را شروع دردسرها و اتفاقات بد می دانند و در برابر افراد ثروتمند گارد می گیرند و این به دلیل همان طرز تفکر اشتباه آنها در مورد افراد ثروتمند است. این درحالی است که بسیاری از افراد ثروتمند جامعه، کارآفرین و چرخ دنده های اقتصاد کشور محسوب می شوند و نبود آن ها باعث افزایش چشمگیر نرخ بیکاری می شود چرا که دولت در حال حاضر هم در بحث اشتغال زایی با مشکل روبه روست چه برسد به وقتی که شرکت های خصوصی دست از کار بکشند.
در پایان می توان به این حدیث از امام علی (ع) اشاره کرد که معمولا قسمت اول آن بین مردم نقل می شود و قسمت دوم آن فراموش شده است که می فرمایند: «به آنچه داری شاکر باش و به آنچه می خواهی داشته باشی مشتاق»

منبع: وبلاگ بازار روز