تولیدکنندگان پوشاک و لباس گفتند: ۹۵ درصد از 400 برند‌ پوشاک خارجی در کشور، غیرقانونی فعالیت می‌کنند و کمر تولید در این حوزه را شکسته‌اند.

پوشاک خارجی