مطالعه رفتار مصرف کننده با جنبه‌های مختلف زندگی سروکار دارد. افراد از زمانی که از خواب بیدار می‌شوند، دست و صورت می‌شویند، صبحانه می‌خورند، تا زمانی که شب دوباره به رختخواب باز می‌گردند، از محصولات مختلف شامل کالا و خدمات مورد نیاز به اندازه کفایت و فراخور وضعیت، بهره می‌برند.

شاهین منصوری

شاهین منصوری- کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

افراد در اکثر اوقات بیداری، مصرف کننده‌اند و بسیاری از فعالیت‌های آنها، بخشی از مطالعه رفتار مصرف‌کننده به شمار می‌آید. از جمله این رفتارها، می‌توان به چگونگی برداشت فرد از تبلیغات، چگونگی شکل گرفتن نگرش‌ها، نحوه تصمیم‌گیری فرد و عوامل موثر بر آن و در نهایت، چگونگی استفاده و کنار گذاشتن محصولات و خدمات اشاره کرد.

 این فعالیت‌ها سبب می‌شود تا فرد به عنوان بخشی از جامعه مصرفی شناخته شود. بنابراین مطالعه رفتار مصرف‌کننده به درک بهتر کسب و کار بازاریابی کمک می‌کند و می‌تواند اطلاعات مناسبی را در مورد مصرف‌کنندگان در اختیار قرار دهد.

در حال حاضر دو رویکرد خرد و کلان در مطالعه رفتار مصرف کننده وجود دارد. رویکرد کلان به بررسی مصرف‌کننده به عنوان فرد می‌پردازد. در این رویکرد، بسیاری از موضوعات روان‌شناختی و دیگر فرآیندهایی را که در آنها مصرف‌کننده تحت تأثیر کالا و خدمات قرار می‌گیرد، مصرف می‌کند و کنار می‌گذارد، مطالعه می‌شود. رویکرد خرد برچگونگی فعالیت مصرف‌کنندگان در یک گروه و نحوه تأثیر فعالیت‌ها بر رفتار افراد تمرکز دارد. سلسله مقالات پیش رو تلاش دارد تا هر دو دیدگاه خرد و کلان را در نظر داشته باشد. در بخش‌های اولیه با رویکرد کلان به مصرف‌کننده نگریسته می‌شود، سپس رفتار مصرف‌کننده با دیدگاه خرد بررسی می‌شود.

امیدوارم متون منتشر شده بتواند پژوهندگان رفتار مصرف‌کننده را برای دستیابی به اهداف مورد نظر یاری کند. در تهیه و تدوین مطالب منتشر شده، از منابع فارسی و لاتین بسیاری اقتباس شده، اما لازم است از آقای دکتر عبدالله نعامی و آقای دکتر شهرام امین‌زاده که در انتخاب، جمع‌آوری و ترجمه متون، نقش اصلی را داشته‌اند، تشکر نمایم. در قسمت بعدی، مفاهیم اساسی در مطالعه رفتار مصرف‌کننده را بررسی می‌کنیم.

نویسنده: شاهین منصوری- کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی