سکان وزارت خانه مهم کشور که اینبار صنعت و معدن و تجارت را یدک می کشد بار دیگر به دست محمد شریعتمداری افتاد.

شریعتمداری با تجربه در امور بازرگانی و البته تجربه در رقابت اجرایی دولت او را بیش از گذشته نسبت به حوزه بازرگانی و صنعت با تجربه تر کرده است .

وزیری که به نداشتن حاشیه معروف است و حساب و کتابش پاک است، همین امر موجب شجاعت وی در برخورد با امور نابجا و نادرست در اقتصاد شده است.

شروع طوفانی وی در مسند جدید، نشان از همین شجاعت دارد موضوع ۲۵۰ نمایندگی پوشاک خارجی در کشور و واگذاری بازار مصرف کشور به برندهای خارجی، دردی است که سالهاست در سینه تولید کنندگان داخلی وجود دارد و فریادشان را به جایی نمی برد.

نمایندگی هایی که با داشتن شعب مختلف در کشور، سبد بازار فروش بزرگی را برای خود تشکیل داده اند، قیمت های فروش غیرواقعی و تخفیف های فروش اغوا کننده، متاسفانه در دوره ای که کشور در رکود نبود، خارجی ها و نمایندگی ها را فربه تر و تولید کنندگان را ضعیف تر کرده بود حال که رکود اقتصادی و رکود بازار مزید بر علت شده، به خرد شدن کمر تولید داخلی منجر شده است. اما فریاد وزیر صنعت در این خصوص تا کجا به گوش می رسد موضوعی است که باید منتظر بود و اقدامات اجرایی آن را لمس کرد.

تجربه، در وضع مقررات سخت برای واردات مبلمان می تواند نمونه ای موفق در مهار واردات بی رویه و حمایت از تولید داخلی قلمداد شود. امروز تولید کنندگان مبل با وضعیتی که در سخت تر شدن واردات مبلمان به وجود آمده به روزتر شدند.

گاها تولیدات داخلی به نام خارجی در فروشگاه ها به فروش می رسد. همین تجربه ها و سوابق نشان از آن دارد که در کشور می توان جلوی قاچاق را گرفت، واردات بی رویه را کنترل کرد، اما اراده ای ملی برای این مهم نیاز است که اینبار از وزیر محترم صنعت انتظار می رود. وزیر در این دوره باید با مافیای قدرتمند واردات و قاچاق مبارزه کند و بتواند خان اول را با موفقیت پشت سر گذاشته تا برای بهبود تولید داخلی و افزایش کیفیت ها قدم های بعدی را بردارد.

امروز مشکل کشور ما نبود دانش فنی و امکانات داخلی نیست، امروز مشکل ما نبود نیروی کار و توانمند و مبتکر نیست، امروز مشکل ما نبود بازار فروش نیست، امروز مشکل ما وجود قدرت های پنهان است که مانع رشد تولید داخلی می شوند، چرا که منافع آنها در جایی گره خورده است که با پا گرفتن تولید داخلی از بین می رود.

وزیر محترم صنعت که آغاز خوبی داشته است باید به این نکته توجه کند که از هم اکنون فشارهای قدرت های پنهان زیاد خواهد شد. وی که آلودگی مالی در کارنامه خود ندارد شاید بتواند در این خصوص مقاومت کند و به اهداف خود برسد.امید است که همانگونه که تولید و اشتغال به عنوان دغدغه های مقام معظم رهبری است با اجرای سیاست های مناسب به رونق برسد.

نویسنده: افشین لاریجانی